Word Vriend van het TextielMuseum

Meld je aan als Vriend

Word ook Vriend

Als Vriend van het TextielMuseum heb je een streepje voor en ontvang je onder andere gratis toegang tot het museum. Daarnaast organiseert het Stichtingsbestuur voor geïnteresseerde vrienden een aantal activiteiten. Vrienden van het TextielMuseum zijn de ambassadeurs van het museum. Met jouw actieve betrokkenheid breng je vaak in eigen kring enthousiasme voor het museum over en daar profiteert het TextielMuseum natuurlijk van!

Om iedereen een zo passend mogelijke vriendschap aan te bieden, kun je kiezen uit de volgende categorieën vriendschappen:

1. Spinner 

Jaarbijdrage van €30 voor één vriendenpas op naam en €18 per jaar voor een extra vriendenpas op naam op hetzelfde adres.

De voordelen:

 • gratis toegang tot het TextielMuseum
 • 20% korting op in het museum vervaardigde artikelen, te koop in de TextielShop
 • uitnodiging voor het bijwonen van de Vriendendag
 • uitnodiging voor opening van tentoonstellingen
 • opgave voor de gratis digitale nieuwsbrief van het museum, waarin ook het bestuur met haar Vrienden communiceert (heeft u zelf geen
 • e-mailadres, vraag aan familie/vrienden of u de nieuwsbrief naar hun e-mailadres kunt laten sturen)

2. Wever

Jaarbijdrage van €120 voor twee passen op naam op hetzelfde adres.

Extra voordelen t.o.v. spinner:

 • voorrang op het bijwonen van de Vriendendag, de voorrang geldt tot twee weken na het verzenden van de uitnodigingen
 • uitnodiging voor andere activiteiten van het TextielMuseum
 • uitnodiging voor de jaarlijkse museumborrel

3. Dessinateur

Jaarbijdrage van €290 voor twee passen op naam op hetzelfde adres

Extra voordelen t.o.v. spinner en wever:

 • voorrang op het bijwonen van de Vriendendag, de voorrang geldt tot twee weken na het verzenden van de uitnodigingen
 • uitnodiging voor andere activiteiten van het TextielMuseum
 • uitnodiging voor de jaarlijkse museumborrel
 • uitnodiging om deel te nemen aan een speciaal jaarlijks event, dat kan het bezoeken van een ander museum of een aan textiel gerelateerd bedrijf zijn
 • éénmaal per jaar een uitnodiging voor een lunch of een diner in het museum met een textielontwerper, industrieel of andere toonaangevende persoonlijkheid uit de industrie
 • indien gewenst, een vermelding in het museumjaarverslag

Het bestuur staat je graag bij in het maken van een passende keuze voor jou. Neem gerust contact op indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt. Je kunt ons bereiken via vrienden@textielmuseum.nl.

ANBI

De Stichting Vrienden van het TextielMuseum staat bij de Belastingdienst ingeschreven als tot algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees hier meer.

Aanvraagformulier

Vriend TextielMuseum

Iedereen kan Vriend van het TextielMuseum worden. Jij ook!