WORD VRIEND VAN HET TEXTIELMUSEUM

vriendenactiviteiten

Vriendendag

Voor de Vrienden van het TextielMuseum wordt jaarlijks een Vriendendag georganiseerd. Tijdens deze dag, met ieder jaar een ander thema, geven we een podium aan jonge ontwerpers die vanuit hun optiek nieuw licht werpen op het vakgebied van textiel.

Eén van de speerpunten van onze Stichting is het ondersteunen van jong designtalent. Na afloop van de presentaties stemmen de aanwezige Vrienden op wat zij het meest inspirerende, interessantste of spraakmakende project vinden. De winnaar wordt beloond met een Vriendenprijs van € 1.000,-!

De eerstvolgende Vriendendag: 22 april 2023

Op zaterdag 22 april hebben we een gevarieerd programma met een ontvangst, voordracht en rondleiding door het depot in het Regionaal Archief Tilburg. Centraal staat de geschiedenis van de Tilburgse textielindustrie en wat ons daarvan nog rest in de archieven. ’s Middags vinden in het TextielMuseum presentaties plaats van drie net in de textiel afgestudeerde designstudenten, waaruit de Vrienden weer de winnaar kiezen. Verder borrel en prijsuitreiking. Voor de Vrienden een kosteloos programma, eventuele introducé(e)s betalen € 40.

 

 

Overige activiteiten

Je bent in de eerste plaats donateur omdat je het TextielMuseum een warm hart toedraagt. Bij de Vrienden van het TextielMuseum ligt de nadruk ook op het werven van nieuwe Vrienden, bijvoorbeeld via de permanente Vriendenwerfbalie in de hal van het museum. De donateurs stellen de Stichting in staat om jaarlijks een relevante financiële bijdrage te leveren aan het museum.

Bij de activiteiten staat de jaarlijkse Vriendendag centraal. Daarnaast worden Vrienden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een tentoonstellingsopening, of een speciaal kijkje achter de schermen, hand-en-spandiensten te leveren bij een project, of ze worden gevraagd een persoonlijke rondleiding te geven in het museum.