WORD VRIEND VAN HET TEXTIELMUSEUM

Meld je aan als Vriend

Word ook Vriend

Als Vriend van het TextielMuseum ben je altijd met het museum verbonden. Met jouw actieve betrokkenheid breng je vaak in eigen kring enthousiasme voor het museum over en daar profiteert het TextielMuseum natuurlijk van! Vrienden van het TextielMuseum zijn de ambassadeurs van het museum. Jaarlijks ontmoeten we elkaar tijdens de Vriendendag en bij enkele activiteiten.

Je wordt Vriend voor € 40 per jaar en voor € 60 per jaar krijg je een extra Vriendenpas voor iemand op hetzelfde adres. Jouw voordelen:

  • Je steunt het TextielMuseum, je draagt het museum een warm hart toe en voelt je ambassadeur
  • Gratis jaarlijkse vriendendag
  • 20% korting in het TextielCafé
  • 20% korting in de TextielShop op producten met label by textielmuseum
  • Opening van exposities bijwonen
  • Gratis entree museum
  • Altijd het laatste nieuws in een nieuwsbrief

Neem gerust contact op indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt. Je kunt ons bereiken via [email protected].

ANBI

De Stichting Vrienden van het TextielMuseum staat bij de Belastingdienst ingeschreven als een culturele tot algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI).

Lees meer

Aanvraagformulier

Vriend TextielMuseum

Iedereen kan Vriend van het TextielMuseum worden. Jij ook!

Gegevens extra pashouder

Betaalgevens