WORD VRIEND VAN HET TEXTIELMUSEUM

ANBI

ANBI

ANBI

Stichting Vrienden van het TextielMuseum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI).

Naam

Stichting Vrienden van het Nederlands TextielMuseum

Fiscale nummer (RSIN)

8167.07.054

Kamer van koophandel

41096358

Contactgegevens

Postbus 42655046 GN [email protected]

Bestuurssamenstelling

  • Charles Boissevain – Voorzitter
  • Monique Peeters-Verhaegh – Penningmeester
  • Esther Nagtegaal – Secretaris
  • Mayke Brouwers – Secretariaat
  • Helly Coppens – Public relations
  • Jan-Willem Bloemen – Activiteiten

Statuten per 23 maart 2022

Lees meer

UBO, PEP, WBTR en WWFT

Bij de stichting zijn geen uiteindelijk belanghebbenden (UBO) en politiek prominente personen (PEP) betrokken. De Stichting voldoet aan de vereisten van Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Beloning bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Wel kunnen de daadwerkelijk gemaakte (on)kosten worden gedeclareerd. Van een vergoeding voor de uitvoerende zaken en taken wordt geen gebruik gemaakt. Het daarvoor bestemde bedrag wordt aan de Stichting Vrienden van het TextielMuseum als culturele ANBI geschonken.

Uw gift om te bouwen aan de toekomst van het TextielMuseumMet de invoering van de Geefwet mag jouw gift aan een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI), zoals de Stichting Vrienden van het TextielMuseum, met extra voordeel afgetrokken worden van de belasting. Donateurs van een Culturele ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting (particulieren x 1,25) of vennootschapsbelasting (bedrijven x 1,50). Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften dienen de donateur (de Vriend) en de Stichting Vrienden van het TextielMuseum (de ANBI) de gift vast te leggen in een overeenkomst.Deze overeenkomst treft u aan op de website van de Belastingdienst via de link:

  • als u uw periodieke gift in geld automatisch wilt overmaken
  • als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen

Download formulier belastingdienst overeenkomst periodieke gift in geld 

De Stichting is u zeer erkentelijk voor uw gift.

Namens het bestuur,

Charles Boissevain, voorzitter

Handtekening Charles Boissevain