Over het museum

Doorontwikkeling TextielMuseum

Het TextielMuseum wil zoveel mogelijk mensen verwonderen met textiel. Het museumterrein willen we transformeren tot een nieuw bruisend makershart van de stad: een dynamische plek waar iedereen kan ontdekken, leren, maken, beleven en ontmoeten. Wij geloven namelijk dat iedereen iets heeft met textiel: het is overal om ons heen! We zien bovendien een geweldige kans om op deze manier een katalysator te zijn in de ontwikkeling van het Museumkwartier tot het volgende levendige stadsdeel van Tilburg.

Video over de impact van het TextielMuseum, nu en in de toekomst. Animatie: Extrafazant

Urgentie van doorontwikkeling

Om een gewaardeerde ontwikkelplek voor kunst, mode en design gemaakt van textiel te kunnen blijven én dit met een groter en breder publiek te kunnen delen, is het voor het TextielMuseum noodzaak om te vernieuwen. Het museum kijkt daarbij verder dan het eigen aanbod. Met onze toekomstvisie beogen we een aanjager te zijn in het Museumkwartier.

Tilburg Textielstad nieuw leven inblazen

Tilburg is gevormd door zijn textiele verleden, waarvan de voormalige fabrieksgebouwen in de stad de stille getuigen zijn. Op de plek die ooit het hart van de textielindustrie was, wil het TextielMuseum het verborgen erfgoed en de verhalen van vroeger nieuw leven inblazen en dit erfgoed verbinden met de culturele en innovatieve kracht van hedendaagse makers. Met vernieuwd museumaanbod gericht op maken, duurzaamheid en innovatie creeren we een plek waar iedereen – van jong tot oud en van professionele maker tot bezoeker – kan ontdekken, leren, maken en ontmoeten. We werken toe naar 100.000 bezoekers en gebruikers. Daarbij wil het museum het huidige publiek blijvend interesseren, maar ook nadrukkelijk een breder en jonger publiek aanspreken en betrekken bij textiel. Zo creëren we een bruisende ontmoetingsplek voor makers, bezoekers, bedrijven, scholieren, studenten, liefhebbers, families en buurtbewoners. 

Bezoekers voor muur met eigen weef patroon afgebeeld door beamer
Interactieve weefinstallatie in de tentoonstelling ‘Bauhaus&’, foto: Tommy de Lange

Makershart van de stad

Als een netwerkmuseum zoekt het TextielMuseum samenwerking met de stad, het bedrijfsleven, onderwijs en makers om het Mommers- en Drögecomplex te transformeren tot een creatief makershart. De leegstand van het Drögepand biedt een uitgelezen kans voor partners zich fysiek te vestigen op het terrein, waarmee nieuw aanbod ontstaat rondom actuele thema’s zoals circulariteit. De diversiteit aan partijen zal het complex nog aantrekkelijker en dynamischer maken voor bezoekers, buurtbewoners en professionals. Met dit makershart wordt invulling gegeven aan het beleid van de stad Tilburg als ‘stad van makers’, op een manier die perfect aansluit bij de oorspronkelijke functie van de textielfabriek: een plek waar bedrijvigheid, creativiteit en vakmanschap samenkomen. 

Visualisatie Makershart van de Stad

Ruimtelijke verkenning

Het TextielMuseum wordt steeds populairder. Vanwege het toenemend aantal bezoekers is een nieuwe inrichting en routing van het gebouw nodig. Ook wordt renovatie en verduurzaming van de rijksmonumentale gebouwen in het Mommerskwartier meegenomen in de plannen. Om vorm te geven aan de dynamische en levendige plek die we voor ogen hebben heeft het museum architectenbureau UNstudio gevraagd een aantal eerste schetsen te maken. Deze ruimtelijk verkenning laat zien hoe naast het realiseren van de ambities – groei, herinrichting en huisvesting partners – het Mommers-en Drögecomplex meer opengesteld kan worden naar de omliggende wijk. Bijvoorbeeld door het introduceren van ontmoetingspleinen en het openen van de gesloten gevels. Bovendien toont de verkenning van UNstudio de potentie van een overkapte verbinding tussen het Mommersgebouw, de huidige entree en de Damastweverij (het oorspronkelijke fabrieksstraatje) waardoor het gebied weer doorwaardbaar wordt en een podium voor de stad kan ontstaan. 

“In navolging van het succes van de Piushaven en de Spoorzone is een meer passende, nieuwe herbestemming volgens ons niet denkbaar”

– Errol van de Werdt, Directeur TextielMuseum

Ruimtelijke verkenning Mommers- en Drögecomplex door UNStudio(schets)

Circulaire hub

De gemeente heeft plannen het Drögepand te herbestemmen als ‘circulaire textielhub’. Het is nog relatief onbekend hoe milieuvervuilend een nieuw shirt of een jeans vaak is. Maar de textielbranche kan ook duurzaam functioneren. De wens is dit voor een breed publiek aantrekkelijk zichtbaar te maken in het Drögepand. De partners van de circulaire hub, textielrecyclingbedrijf Wolkat, Midpoint Brabant, het TextielMuseum en mogelijk ook ROC Tilburg laten zien hoe met recycling, hergebruik en een repaircafé textiel duurzaam kan worden gemaakt. De gemeente wil in de hub ook onderdak bieden aan jonge, duurzame bedrijven in textiel. Hiervoor wordt momenteel de businesscase van de circulaire textielhub en de vastgoedexploitatie van het Drögepand uitgewerkt. 

Lees  hier  meer over de plannen van de gemeente voor het Museumkwartier.

“We willen dat de culturele iconen zoals het TextielMuseum en TextielLab ook de komende twintig jaar ‘state of the art’ zijn. En dat dit stedelijk gebied nog meer tot leven komt. Daarbij kijken we ook naar de brede opdrachten die we onszelf geven: duurzamer, en ‘mee maken’.”

– Marcelle Hendrickx, Wethouder cultuur gemeente Tilburg

Bezoekers in het TextielLab
Bezoekers in het museum, foto: Diewke van den Heuvel

We zijn begonnen!

In 2022 verwachten we een gemeentebesluit waarmee gestart kan worden met de voorbereidingsfase van de realisatie. Ondertussen zijn we alvast begonnen! In het museum (en daarbuiten) zijn we programmatisch al volop van start. Voor makers hebben we ons machinepark uitgebreid en ontwikkelden we een online platform voor kennisdeling. Mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij kunnen ook bezoekers nu maken in het TextielLab, met de komst van de Design Studio waar ze hun eigen sokken maken. De tentoonstellingsprogrammering nieuwe stijl richt zich op actuele maatschappelijke thema’s. Daarnaast heeft het museum onder meer plannen om de publiekservaring in het TextielLab verder te verbeteren en een maaklab te openen waar gezinnen en onderwijsklassen zelf kunnen maken en leren over duurzaamheid.

Tentoonstelling ‘Long Live Fashion!‘, foto: Josefina Eikenaar

We maken het samen!

De uitbreiding en verniweuwing van het TextielMuseum vraagt om een gezamenlijk optrekken tussen het museum, de gemeente Tilburg en andere inhoudelijke en financiële partners. De gemeente Tilburg en het TextielMuseum onderzoeken nog dit jaar de mogelijkheden hiertoe, aansluitend op de ambitie die de gemeente heeft met het Museumkwartier.  
In 2020 werd het TextielLab als ontwikkelinstelling opgenomen in de culturele Basis Infrastructuur voor rijkssubsidieregeling van cultuurplanperiode 2021-2024. 

Download

Toekomstvisie TextielMuseum 2020-2024