Tilburg kiest Mecanoo en ABT voor ontwerpend onderzoek TextielMuseum en omgeving (Mommerskwartier)

3 Juni 2022

De gemeente Tilburg heeft Mecanoo architecten en ingenieursbureau ABT aangetrokken voor een ontwerpend onderzoek voor de herontwikkeling van het TextielMuseum en omgeving. Door de herontwikkeling kunnen de gebouwen van het Mommerskwartier worden verduurzaamd, gerenoveerd en beter benut voor het museum en nieuwe textiel-gerelateerde functies.

Eerste verkenningen van potentie herontwikkeling TextielMuseum en omgeving in Tilburg, schets door Mecanoo architecten juni 2022

De opgave gaat verder dan de gebouwen van het rijksmonumentale voormalige fabriekscomplex in het Mommerskwartier, waarin het TextielMuseum is gevestigd. Het doel is om tevens het stedelijk weefsel van de buurt en het Museumkwartier te versterken. Het TextielMuseum ligt in het Museumkwartier, waar ook De Pont deel van uitmaakt. Na de Spoorzone, Piushaven en de binnenstad is het Museumkwartier de volgende stap in de stedelijke gebiedsontwikkeling. Het gebied wint aan levendigheid en uitstraling door een vernieuwd museum, een nieuwe hub met diverse economische en onderwijsfuncties in het Drögepand en een aantrekkelijke omgeving.

Wethouder Marcelle Hendrickx: “In het Museumkwartier verbinden we de historie van Tilburg als textielstad met de culturele en innovatieve kracht van de makers van vandaag. Tilburg is een #stadvanmakers. In de plannen voor het TextielMuseum en omgeving maken we onze ambities waar en zetten we met de herontwikkeling een belangrijke eerste stap.”

Voor Tilburg betekent de voorlopige gunning van het ontwerpend onderzoek voor het TextielMuseum en omgeving (Mommerskwartier) een volgende stap naar besluitvorming over daadwerkelijke herontwikkeling. Volgend jaar kan het nieuwe college van B&W, op basis van de uitkomsten van het onderzoek, hierover een besluit voorleggen aan de gemeenteraad.

 

Voormalige textielfabriek waarin het TextielMuseum is gevestigd zicht vanaf de Goirkestraat Tilburg

 

Zorgvuldig proces

Aan de definitieve keuze voor Mecanoo en ABT ging een zorgvuldig proces vooraf, waarbij een beoordelingscommissie in drie fases inschrijvingen van verschillende combinaties beoordeeld heeft. De beoordelingscommissie was zeer enthousiast over de aanpak van Mecanoo en ABT, waarbij co-creatie als kern van het proces is benoemd. De inschrijving liet verder een grote mate van maatwerk zien en getuigde van een brede en inspireerde blik op de opgave binnen het stedelijk weefsel van het Museumkwartier en de stad. Floris Alkemade, inhoudelijk voorzitter beoordelingscommissie:

“Met het verhaal en de betrokkenheid van Mecanoo wordt er een verlangen naar die transformatie opgeroepen, een prachtig begin van een proces dat ongetwijfeld nooit makkelijk zal zijn maar wel voortdurend relevant en opbouwend.”

Directeur Errol van de Werdt, directeur TextielMuseum, is eveneens enthousiast over de gunning:

“Een verbouwing stelt ons in staat onze ambities waar te maken en een plek te creëren waar iedereen – van jong tot oud, en van professionele maker tot bezoeker – kan ontdekken, maken, leren en ontmoeten. Bovendien zien we een geweldige kans om op deze manier een katalysator te zijn in de ontwikkeling van het Museumkwartier tot het volgend bruisende stadsdeel van Tilburg.”

Kunstenaar Otobong Nkanga en productontwikkelaar Stef Miero in het TextielLab de werkplaats van het TextielMuseum, foto: Willeke Machiels i.o.v. TextielMuseum

 

Mecanoo

Mecanoo is reeds goed bekend met de stad en had een belangrijke rol bij de totstandkoming van het interieurontwerp van de LocHal. Een groot voordeel is daarnaast dat het bureau veel ervaring heeft met musea, van het Hof van Nederland in Dordrecht en Kaap Skil op Texel tot het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Momenteel werkt Mecanoo aan de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Daarnaast sluit de ervaring die het bureau heeft met de landschapsarchitectuur van de Westergasfabriek en Museum Boijmans Van Beuningen goed aan bij de uitdagingen voor het openbare gebied in het Mommerskwartier. Doordat Mecanoo verantwoordelijk was voor het interieur van diverse exposities in de Kunsthal Rotterdam, brengt het bureau waardevolle inzichten mee voor de publieksfuncties van de gebouwen in het Mommerskwartier. Vanuit het TextielMuseum en de nieuwe hub in het Drögepand wordt dan ook uitgekeken naar een intensieve samenwerking met Mecanoo en ABT de komende 8 maanden.

 

Garenspecialist van het TextielLab de werkplaats van het TextielMuseum, foto Willeke Machiels i.o.v. TextielMuseum

 

Tilburg textielstad

Het TextielMuseum is ervan overtuigd dat de samenwerking gaat zal bijdragen aan de doelstelling om zoveel mogelijk mensen te verwonderen met textiel. Textiel speelt een rol in ieders leven: het is overal om ons heen en van alle tijden. Het museum wil ruimte bieden aan het groeiend aantal bezoekers en makers, de publieksbeleving verbeteren, nieuw familie-aanbod toevoegen en de tentoonstellingsruimtes verbeteren. Op deze manier wordt Tilburg textielstad beleefbaar: toen, nu, en in de toekomst. Het museum werkt toe naar 100.000 bezoekers per jaar. Door het museumterrein verder open te stellen voor partners en buurtbewoners, ontstaat een dynamische ontmoetingsplek en plek van betekenis voor de wijk en de stad.