Word Vriend van het TextielMuseum

ANBI

ANBI

Stichting Vrienden van het TextielMuseum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam
Stichting Vrienden van het TextielMuseum

Fiscale nummer (RSIN)
8167.07.054

Contactgegevens
Postbus 4265
5046 GN  Tilburg
vrienden@textielmuseum.nl

Bestuurssamenstelling

  • Charles Boissevain – Voorzitter
  • Anja Kennekens – Penningmeester
  • Joep Janssen – Secretaris
  • Mayke Brouwers – Secretariaat
  • Sandra Oom – MarCom
  • Jan-Willem Bloemen – Projecten

Beleidsplan en doelstelling

Bekijk het beleidsplan met de doelstelling

Financiële verantwoording
Jaarverslag 2020 – 20192018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 –  2013
Beloningsbeleid zoals vermeld in de statuten

Beloning bestuur
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Wel kunnen de daadwerkelijk gemaakte (on)kosten worden gedeclareerd. Van vergoeding voor uitvoerende zaken en taken wordt geen gebruik gemaakt. Het daarvoor bestemde bedrag wordt aan de SVTM als culturele ANBI geschonken.

Uw gift om te bouwen aan de toekomst van het TextielMuseum

Met de invoering van de Geefwet mag uw gift aan een culturele instelling (ANBI) met extra voordeel afgetrokken worden van de belasting. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven). Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, dient u als donateur en de Stichting Vrienden van het TextielMuseum, de ANBI, de gift vast te leggen in een overeenkomst.

Deze overeenkomst treft u aan op de website van de Belastingdienst via de link:

De Stichting is u zeer erkentelijk voor uw gift.