Te gast op het panoramadeck - taskforce fashion

20 Januari 2022 T/M 10 April 2022

Op het Panoramadeck, op de derde verdieping van het museum, heb je een prachtig uitzicht over het terrein met onder meer de schoorsteen van de voormalige fabriek. Hier toont het TextielMuseum presentaties van partners. Eerder te gast waren onder andere de Design Academy Eindhoven, Kunstkameraden, en vele anderen.

Taskforce Fashion presenteert ‘Residency for Responsible Fashion’

In opdracht van en in nauwe samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie startte in 2018 Taskforce Fashion, een uniek, multidisciplinair en research-based samenwerkingsverband tussen mode-platforms FASHIONCLASH, M-ODE en State of Fashion. In co-creatie met Nederlands ontwerptalent en in dialoog met het (inter)nationale modeveld en andere disciplines onderzoeken de drie platforms met uiteenlopende experimenten de transformerende rol van mode in relatie tot maatschappelijke vraagstukken.

Residency for Responsible Fashion

In het najaar van 2020 startte Taskforce Fashion het experiment ‘Residency for Responsible Fashion’. In dit experiment werden ontwerpers uitgedaagd om de huidige realiteit en het modesysteem ter discussie te stellen, om uiteindelijk mogelijke oplossingen voor de toekomst te bieden. Via excursies, onderzoek en gesprekken met experts uit het veld onderzochten de teams de sociaal-culturele uitdagingen van de partner steden Tilburg, Maastricht en Rotterdam.

Corona daagde de ontwerpers uit om nieuwe manieren te vinden om hun ontwerpend onderzoek te presenteren. In plaats van de verschillende teamprojecten samen te voegen tot één presentatie, creëerde elk team zijn eigen lokale platform. Op deze manier konden de projecten op een zinvolle plek worden gepresenteerd met een nauwe relatie met het onderzoek. Van een expositieruimte tot een basisschoolklas: er werd gedacht aan onconventionele en creatieve oplossingen.

Resultaten zijn vastgelegd in een korte documentaire waarbij de deelnemers reflecteren op het proces en methodiek. Daarnaast is het onderzoek verbeeld in o.a. fotografie, workshops, textiel en sieraden.

Foto: Taskforce Fashion

Team Maastricht

Onder de noemer ‘Voelstof’ organiseerde Team Maastricht een dag met workshops met de leeringen van groep 8 van de Manjefiek Malbergschool. Via een reeks mode gerelateerde workshops stimuleerden de ontwerpers de kinderen om op een leuke en speelse manier over hun emoties te praten. Hoe kleden ze zich om de emoties van ‘verbazing’, ‘woede’ of ‘geluk’ uit te beelden? Welke herinneringen zijn gekoppeld aan hun eigen t-shirts en hoe kunnen ze dit uitwisselen? Deze en nog veel meer vragen vormden de basis van de workshops. Daarnaast schreef het team een manifest over de nauwe relatie tussen sociale en emotionele ontwikkeling.

Foto: Taskforce Fashion

 • Foto: Taskforce Fashion

  Foto: Taskforce Fashion

 • Team Rotterdam

  Team Rotterdam

 • Team Rotterdam

  Team Rotterdam

 • Foto: Taskforce Fashion

  Foto: Taskforce Fashion

 • Foto: Taskforce Fashion

  Foto: Taskforce Fashion

 • Team Tilburg

  Team Tilburg

 • Foto: Taskforce Fashion

  Foto: Taskforce Fashion

Team Tilburg

Team Tilburg onderzocht hoe mode een middel kan zijn tot sociale interventie. Door het concept van mode verder te laten gaan dan alleen kleding, met de nadruk op persoonlijke stijl en identiteit, is een gemeenschapsproject gerealiseerd dat tot stand is gekomen in samenwerking met jongeren uit de wijk Tilburg Noord.

Het team organiseerde twee fotoshoot’s over de kracht van diversiteit; diversiteit in mensen en in modestijlen. Met hulp van een lokaal team bracht Team Tilburg de opvallende en diverse jeugd van Tilburg Noord in beeld: De resultaten, ruim 25 portretten, werden gepresenteerd tijdens de pop-up fototentoonstelling ‘De Stijl van Noord’ in NS16.

De Stijl van Noord geeft de jongeren van Tilburg Noord een gezicht. Zonder poespas, zonder filter, maar met heel veel stijl en persoonlijkheid. Geen professionele modellen, wel (toekomstige) rolmodellen. De foto’s en de expositie zetten deze authentieke jongeren van het onderbelichte Tilburg Noord op een positieve manier in de spotlight.

Team Rotterdam

Rotterdam is ongelooflijk rijk aan diversiteit en telt meer dan 173 nationaliteiten. Toch is er een enorme kloof tussen inwoners met verschillende achtergronden, opleidingen en inkomens. Team Rotterdam onderzocht een wijk waar deze kloof door gentrificatie snel ontstaat: het Oude Noorden. Hoe kan mode een positieve rol spelen bij het versterken van contact en sociale cohesie in deze omgeving?

In plaats van zich te concentreren op het overwinnen van de verschillen tussen bewoners, kozen de ontwerpers ervoor om hun onderzoek te richten op manieren om gedeelde waarden en verhalen te vinden. Team Rotterdam stelde een set tools voor die nieuwe gesprekken aanmoedigen met inwoners van alle leeftijden en achtergronden. Met mode & identiteit als basis zochten de ontwerpers naar raakvlakken en verbindingen tussen oude bewoners en nieuwkomers.

Foto: Taskforce Fashion

tentoonstellingen

1 / 3