INFORMATIE

Privacy verklaring

Elke dag ontvangen we vragen, verzoeken, aanmeldingen en meer via onze website. Onze wereld van textiel is verweven met een digitale wereld. Op deze pagina willen wij je op zeer transparante wijze op de hoogte brengen over hoe wij met verstrekte persoonsgegevens omgaan.

Laten we beginnen met aan te geven dat wij zeer zorgvuldig zijn met de verwerking hiervan en jouw gegevens nooit en te nimmer zonder toestemming zullen delen met anderen (tenzij je gezondheid gevaar loopt en/of de wet- & regelgeving ons daartoe verplicht). Wij gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt. Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen en om misbruik daarvan te voorkomen. Om vast te stellen of deze maatregelen passend én effectief zijn wordt onze beveiliging extern getoetst en gecertificeerd volgens het ‘Security Verified’-principe, een internationale standaard vergelijkbaar met ISO 27001.

Hieronder vind je onze privacy principes. We geven hierbij duidelijk aan per onderdeel welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe lang we jouw gegevens bewaren. Dit geeft duidelijkheid over wat we met je gegevens doen en hoe we hiermee omgaan.

Aankoop online ticket

Koop je online een entreeticket, individueel of voor een groep, dan vragen wij om je naam en mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om je ticket(s) per mail toe te sturen. Een kopie van jouw aangekochte ticket wordt bewaard voor de periode van 1 jaar en 3 maanden. Tickets zijn geldig tot 1 jaar na aanschafdatum, mocht je jouw ticket onverhoopt kwijtraken dan kunnen wij te allen tijde je ticket nog terugvinden. De 3 maanden extra bewaartermijn gebruiken we om het entreeticket terug te kunnen vinden, mochten er nog vragen, opmerkingen of andere zaken spelen nadat je het TextielMuseum hebt bezocht. Daarnaast vragen we je om je geboortedatum en postcode achter te laten, zodat het museum een beter beeld krijgt van haar bezoekers. Dit is optioneel en dus niet verplicht. Vijftien maanden na jouw online aankoop worden je gegevens verwijderd. We registreren de transactie en de financiële afwikkeling daarvan in onze administratie en we zijn het belastingtechnisch verplicht om die gegevens zeven jaar te bewaren.

 

Boeking activiteit: masterclass, workshop, etc.

Boek je online een activiteit, zoals een workshop, masterclass, dan vragen wij om je naam en mailadres. Deze gegevens, in combinatie met de geboekte activiteit, gebruiken wij om de ticket(s) voor de desbetreffende activiteit per mail toe te sturen. Een kopie van je online boeking wordt bewaard voor de periode van 1 jaar en 3 maanden. Activiteiten kunnen namelijk maximaal tot een jaar vooruit geboekt worden. Mocht je je ticket voor de geboekte activiteit onverhoopt kwijtraken dan kunnen wij te allen tijde je ticket nog terugvinden. De 3 maanden extra bewaartermijn gebruiken we om je ticket terug te kunnen vinden, mochten er nog vragen, opmerkingen of andere zaken spelen nadat je het TextielMuseum hebt bezocht. Vijftien maanden na de online aankoop worden je gegevens verwijderd. We registreren de transactie en de financiële afwikkeling daarvan in onze administratie en we zijn het belastingtechnisch verplicht om die gegevens zeven jaar te bewaren.

 

Deelname aan de Design Studio

Wanneer je een plek reserveert voor de Design Studio om je eigen sokken te ontwerpen vragen wij om je naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer. Je naam en email gebruiken wij om je plek te reserveren, de afspraak te bevestigen en het ticket per mail toe te sturen. Het maakproces vindt later plaats en je krijgt je sokken later thuisgestuurd. Hiervoor hebben we jouw adresgegevens nodig. Je telefoonnummer gebruiken we alleen in urgente gevallen: als je afspraak bijvoorbeeld niet door kan gaan of als er onduidelijkheden zijn tijdens het produceren. Vijftien maanden na jouw aankoop worden je gegevens verwijderd. We registreren de transactie en de financiële afwikkeling daarvan in onze administratie en we zijn het belastingtechnisch verplicht om die gegevens zeven jaar te bewaren.

 

Aanvraagformulier groepsboekingen

Wanneer je bij ons een groepsboeking aanvraagt dan vul je daarvoor online een uitgebreid formulier met vragen in. Wij vragen je naast je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens ook om aanvullende informatie zoals van welke rondleiding je graag gebruik zou maken, wat jouw groep graag zou eten of drinken, aantal personen, etc. Deze gegevens hebben wij van je nodig om jouw offerte zo volledig mogelijk aan te kunnen bieden. Onze offertes zijn namelijk altijd maatwerk.

Wij verwerken de gegevens vanuit je aanvraag in ons boekingssysteem. Bij het invullen van de aanvraag vragen we toestemming om jouw gegevens op te nemen in ons relatiebestand. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om met je te communiceren over de aanvraag en je op de hoogte te houden van onze (culturele) activiteiten. Wij benadrukken dat wij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het relatiebestand wordt periodiek opgeschoond en je kunt je elk moment afmelden.
Wanneer de aanvraag wordt omgezet in een boeking dan registreren we de transactie en de financiële afwikkeling daarvan in onze administratie en zijn we het belastingtechnisch verplicht om die gegevens zeven jaar te bewaren. Wanneer de boeking niet doorgaat en je hebt bij de aanvraag geen toestemming gegeven voor het opnemen van je gegevens in ons relatiebestand dan worden je gegevens verwijderd.

 

Inschrijven digitale nieuwsbrief

De wereld van textiel in en rondom het TextielMuseum is erg levendig. Wanneer je het leuk vindt dan informeren we je daar graag over via onze digitale nieuwsbrief. Om je hiervoor aan te melden vragen we om je naam en mailadres, je ontvangt vervolgens een bevestigingsmail om toestemming te geven voor het gebruik van jouw gegevens voor dit doel. Je bent vrij om je gegevens verder aan te vullen wanneer je dit belangrijk vindt. Eenmaal aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief worden je gegevens opgenomen in de adressenlijst van ons mailprogramma Mailchimp. Je gegevens bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief aan het door jou opgegeven mailadres. Onderaan elke verstuurde nieuwsbrief staat een link waarmee je jezelf heel eenvoudig weer kunt afmelden voor de nieuwsbrief of je gegevens aan kunt passen.

 

Aanmelden Vriend van

Ben je net als ons verknocht aan textiel en draag je ons en de waarborging van ons erfgoed een warm hart toe dan kun je jezelf aanmelden als Vriend van. Je hebt als Vriend van echt een streepje voor en je wordt onze ambassadeur, hoe leuk is dat! Om Vriend van het TextielMuseum te worden vragen wij je om je om aan te geven welke vriendschap je wenst aan te gaan. Stichting Vrienden van ontvangt deze gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. Welke gegevens ‘Stichting Vrienden van’ van jou verzamelt, daar hebben wij geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het ‘Stichting Vrienden van’ vermeld.

 

Collectie

Het TextielMuseum verwerkt de collectie data in een daarvoor ingericht systeem. In voorkomende gevallen vullen wij onze collectie aan door middel van schenkingen. Naam en adres van de schenker nemen wij op in ons systeem. Wanneer je bijvoorbeeld een schenking doet dan ontvang je een bedankbrief van de directie van het museum.

 

Camerabeveiliging

Het TextielMuseum is voorzien van observatiecamera’s. De gebieden waar camera’s hangen hebben wij gemarkeerd met kleine aanduidingen. Dat is van belang voor de veiligheid van onze collega’s en onze (tentoongestelde) werken. De camerabeelden worden na vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

 

Wifinetwerk

Tijdens een bezoek aan ons museum kun je gratis gebruikmaken van wifi. Zodra je bent ingelogd op ons wifinetwerk, dan ben je verbonden met een open en onbeveiligd netwerk. Het gebruik van dit open wifinetwerk is op eigen risico. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

 

Foto’s en beeldmateriaal

Het TextielMuseum maakt bij bijvoorbeeld de opening van een tentoonstelling, bij een evenement, tijdens het productieproces in het TextielLab, etc. foto’s en/of filmpjes. Dit beeldmateriaal gebruiken we om belangrijke zaken vast te leggen voor journalistieke, artistieke en/of educatieve doeleinden. Bij een bezoek aan ons museum zou het dus voor kunnen komen dat u een fotograaf of filmploeg tegen komt. Heeft u er bezwaar tegen dat u gefotografeerd of gefilmd wordt dan vragen wij u dit aan te geven bij de fotograaf/ filmploeg. Wij verwachten dat de fotograaf / filmploeg vanuit zijn/haar professie volledig op de hoogte is van AVG wetgeving en daar naar handelt. Zijn er specifieke opnames gepland dan brengen wij u daarvan direct bij binnenkomst op de hoogte.

 

Social media

Naast deze website maakt TextielMuseum gebruik van andere kanalen zoals social media. Via de TextielMuseum social media kanalen wordt je op de hoogte gehouden van nieuwe tentoonstellingen, acties, interessante projecten vanuit het TextielLab, waar bij ons gemaakte werken te zien zijn, nieuwe producten van ons eigen label by TextielMuseum en nog veel meer. Je kan ons volgen op Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter. Je kunt deze pagina’s bereiken via de icoontjes op onze website, er worden geen social media berichten op onze website gepost. Vanuit TextielMuseum zijn geen voorwaarden voor het gebruik van social media. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

 

Contact met TextielMuseum via social media

Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam, zodat we op je bericht kunnen reageren. We nemen contact met je op als je een foto post en daarin TextielMuseum vermeldt door te taggen of het gebruik van een hashtag. Zonder jouw toestemming gebruiken we de foto niet.

 

Advertenties van TextielMuseum op social media

TextielMuseum maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, geïnteresseerd bent in textiel, fashion, design, interieur of dat je in een bepaalde regio woont. TextielMuseum heeft geen invloed op de gegevens die social media platforms van jou verzamelen. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Versturen algemene vraag via mail of contactformulier website
Heeft u een vraag aan ons dan kunt u ons altijd mailen of uw vraag via het online contactformulier op de website stellen. Wij vragen u om uw naam en mailadres en hetgeen waarover u graag informatie wenst te ontvangen.

Uw gegevens gebruiken wij om u antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag. Afhankelijk van de aard van uw vraag worden uw gegevens bewaard. Stelt u ons een algemene vraag over bijvoorbeeld openingstijden dan wordt uw mail niet langer dan 3 maanden bewaard. Stelt u een vraag over uw aanvraag bij afdeling boekingen of uw aanvraag bij het TextielLab dan gelden de daarvoor gestelde termijnen. Zie privacy principes van deze onderdelen.

Wij bekijken per mail of het noodzakelijk is je gegevens te bewaren, wij gaan hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om en bewaren de gegevens niet langer dan nodig.

 

Webshop

Via de website van het TextielMuseum kun je doorlinken naar onze webshop waarin de producten van ons eigen label by TextielMuseum te koop worden aangeboden. Dit is een op zich staand platform. We registreren de transactie en de financiële afwikkeling daarvan in onze administratie en we zijn het belastingtechnisch verplicht om die gegevens zeven jaar te bewaren.

Voor het afleveren van een product hebben we je adresgegevens nodig. Deze gegevens delen we waar nodig met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld je naam en adres nodig om de producten bij je af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. De gegevens over je aankoop worden ook bewaard om eventuele vragen over garantie te kunnen beantwoorden of andere vragen of klachten over het product. Tevens mogen we contactgegevens van klanten gebruiken om een vrijblijvend (statistisch) onderzoek toe te sturen voor het verbeteren van de klanttevredenheid, dienstverlening of interne processen.

We gebruiken gegevens ook om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop ze online winkelen. Dit doen we om het aanbod in onze online winkel te verbeteren. De gegevens voor deze analyses bewaren we twee jaar.

 

Meer weten?

Wil je meer weten, over waar jouw gegevens opgeslagen worden of bij wie je bijvoorbeeld moet zijn om je gegevens te wissen?

Rechten betrokkenen
Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te corrigeren. Tevens kun je je beroepen op je recht op vergetelheid en kun je (indien gewenst) je persoonsgegevens laten verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met [email protected].

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacy voorwaarden voldoen. Als je vragen hebt over onze privacy voorwaarden kun je contact met ons opnemen:
013 – 53 67 475
[email protected]

of met Douwe Cnossen, FG (functionaris gegevensbescherming) van Stichting Mommerskwartier via [email protected] of 06-14943341