Rijkssubsidie voor TextielLab, adviseert Raad voor Cultuur

4 Juni 2020

Het TextielLab in Tilburg moet onderdeel gaan uitmaken van de landelijke basisinfrastructuur, zo adviseert de Raad voor Cultuur vandaag aan minister Van Engelshoven van OCW. Met de vierjarige subsidie kan de gerenommeerde werkplaats in het hart van het TextielMuseum een enorme sprong voorwaarts maken. Een sprong die ten goede komt aan zowel de regio als de Nederlandse creatieve industrie als geheel. Het is van belang dat ook de provincie Noord-Brabant de komende beleidsperiode wederom de jaarlijkse ondersteuning aan de instelling toekent.