Over het museum

Organisatie

Het TextielMuseum maakt, net als Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg, onderdeel uit van Stichting Mommerskwartier. Deze drie instellingen geven het Tilburgse verleden een toekomst.

In de drie instellingen van de stichting wordt levend erfgoed geproduceerd, door makers en door onderzoekers. De stichting heeft de ambitie om een dienende en betrokken instelling te zijn voor de partners: onderwijs, gemeenten, bedrijfsleven, ontwerpers, onderzoekers en bezoekers. De stichting is in 2006 ontstaan door een verzelfstandiging vanuit de gemeente Tilburg. De stichting kent een raad van toezicht die statutair uit zes leden bestaat. De statuten en reglementen en de wijze waarop hiermee gewerkt wordt, voldoen aan de code van de Cultural Governance, het ‘keurmerk’ voor de werkwijze in de culturele sector. Meer info is te vinden op de site van Stichting Mommerskwartier.

zijaanzicht gebouw entree TextielMuseum

Jaarverslagen

Toekomstvisie

Yearbook TextielLab

Organogram

organogram textielmuseum