OVER HET MUSEUM

Organisatie

Het TextielMuseum maakt, net als Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg, onderdeel uit van Stichting Mommerskwartier. Deze drie instellingen geven het Tilburgse verleden een toekomst.

In de drie instellingen van de stichting wordt levend erfgoed geproduceerd, door makers en door onderzoekers. De stichting heeft de ambitie om een dienende en betrokken instelling te zijn voor de partners: onderwijs, gemeenten, bedrijfsleven, ontwerpers, onderzoekers en bezoekers. De stichting is in 2006 ontstaan door een verzelfstandiging vanuit de gemeente Tilburg. De stichting kent een raad van toezicht die statutair uit zes leden bestaat. De statuten en reglementen en de wijze waarop hiermee gewerkt wordt, voldoen aan de code van de Cultural Governance, het ‘keurmerk’ voor de werkwijze in de culturele sector. Meer info is te vinden op de site van Stichting Mommerskwartier.

BuitenkantEntreeGebouwenDamastweverij.jpeg

Jaarverslagen

Toekomstvisie

Jaarboek TextielLab

Organogram

Deze organogram geeft een beeld van de organisatiestructuur van het TextielMuseum.

Overkoepelend: raad van toezicht, daaronder komt de Directeur en OR, onder de directeur valt direct de losstaande afdeling Controlling en de afdelingen Marketing & Communicatie, Programma Management en Development. Dan zijn er nog drie bedrijfstakken die ook onder de directeur vallen, met ieder hun eigen sub afdelingen. (1) TextielMuseum, met de afdelingen Registratie en Conservering, Educatie, Gastteam, Bibliotheek, Horeca & Verhuur ruimtes. (2) TextielLab met de afdelingen Product-ontwikkeling, Demonstratie en TextielShop. (3) Bedrijfsvoering, met de afdelingen Financiën, HRM, Facilitair, Secretariaat en ICT.