Rondleiding Van vezel tot stof

Voor een goed begrip van de ontstaanstechnieken weven en breien is het van belang om de stadia van een productieproces te kennen.

Deze wandeling begint bij de ruwe vezel; via het kaarden en het spinnen eindig je bij de weef- en breimachines waar het eindresultaat zichtbaar wordt.

Praktische info

Kosten

Per programma staan de kosten vermeld. Deze kosten betreffen de begeleiding door een rondleider. Daarnaast geldt de entreeprijs van €3,00 (€2,50 met CJP) per leerling. Begeleiders hebben vrij entree.

Groepsgrootte

Per rondleiding geldt een groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen. Bij groepen groter dan 75 leerlingen wordt er vanuit het museum een coördinator ingezet á € 60,- per uur.

Aanmelden

  • Voor een aanvraag gebruik je het aanvraagformulier. Een aanvraag voor een museumbezoek kan tot uiterlijk twee weken vóór de bezoekdatum worden ingediend.
  • Wij adviseren bij een boeking van meerdere klassen tegelijk of bij een uitgebreid programma in een eerder stadium een aanvraag te doen in verband met de beperkte ruimte.
  • Alle rondleidingen en workshops worden in het Nederlands gegeven. Engelstalige workshops en rondleidingen zijn in overleg mogelijk.

Voorwaarden schoolbezoek

Lees hier de overige museumregels die gelden voor onderwijsgroepen.