Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het TextielMuseum biedt het voortgezet onderwijs een uiteenlopend educatief aanbod aan workshops en rondleidingen. De diverse programma’s sluiten aan bij hun belevingswereld en leiden tot verraste reacties en enthousiaste deelname. Ze raken geboeid door de geschiedenis van de Wollendekenfabriek, verbazen zich over de moderne technieken en machines in het TextielLab, en doen actief mee aan de workshops.

Voortgezet onderwijs

Aanbod

Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen duren in principe 60 minuten en zijn prima te combineren.

Digitale rondleidingen

Volg de bestaande rondleidingen van het museum digitaal

Bekijk het programma

Hoe maak je het?

Kruip in de huid van een kunstenaar of ontwerper!

Bekijk het programma

Rondleiding TextielLab

Het TextielLab is het ‘kloppend hart’ van het museum, een proeftuin waar onderzoek en experiment hoog op de agenda staan.

Bekijk het programma

Rondleiding Industrialisatie

Hoe ging het er vroeger aan toe in een textielfabriek? Hoe werd er vóór die tijd geproduceerd? Waar komt de naam 'Kruikezeiker' vandaan?

Bekijk het programma

Rondleiding Van vezel tot stof

Voor een goed begrip van de ontstaanstechnieken weven en breien is het van belang om de stadia van een productieproces te kennen.

Bekijk het programma

Rondleiding Tijdelijke Tentoonstellingen

Jaarlijks biedt het TextielMuseum vier tentoonstellingen.

Bekijk het programma

Workshop Sashiko

Ontdek de Japanse borduurtechniek Sashiko in het TextielMuseum

Bekijk het programma

Workshop Woven stories

Tijdens deze workshop experimenteren leerlingen erop los. Ze werken met verschillende, soms onconventionele, materialen en creëren hiermee een weefsel met een visueel verhaal.

Bekijk het programma

Workshop Vers van de pers

Leerlingen kruipen in de huid van de ontwerper door te onderzoeken en gebruik te maken van innovatieve technieken en materialen.

Bekijk het programma

Workshop Textielwarenkast

In de bibliotheek van het museum zijn voor groepen werkplekken ingericht om zelf textiele materialen te onderzoeken.

Bekijk het programma

Vragen over onze onderwijsprogramma’s?

Neem contact met ons op

Stuur een bericht

Praktische info

Kosten
Per programma staan de kosten vermeld. Deze kosten betreffen de begeleiding door een rondleider / workshopbegeleider, voorbereiding en materiaalkosten. Daarnaast geldt de entreeprijs per leerling. De entree is € 3,00 per leerling of € 2,50 met CKV/CJP. Begeleiders hebben vrij entree.

Groepsgrootte
Per rondleiding of workshop geldt een groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen. Bij groepen groter dan 75 leerlingen wordt er vanuit het museum een coördinator ingezet á € 55,- per uur.

Aanmelden

  • Voor een aanvraag gebruik je het aanvraagformulier. Een aanvraag voor een museumbezoek kan tot uiterlijk twee weken vóór de bezoekdatum worden ingediend.
  • Wij adviseren bij een boeking van meerdere klassen tegelijk of bij een uitgebreid programma in een eerder stadium een aanvraag te doen in verband met de beperkte ruimte.
  • Alle rondleidingen en workshops worden in het Nederlands gegeven. Engelstalige workshops en rondleidingen zijn in overleg mogelijk.

Voorwaarden schoolbezoek
Lees hier de overige museumregels die gelden voor onderwijsgroepen.