Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het TextielMuseum biedt het voortgezet onderwijs een uiteenlopend educatief aanbod aan workshops en rondleidingen. De diverse programma’s sluiten aan bij hun belevingswereld en leiden tot verraste reacties en enthousiaste deelname. Ze raken geboeid door de geschiedenis van de Wollendekenfabriek, verbazen zich over de moderne technieken en machines in het TextielLab, en doen actief mee aan de workshops.
Onderwijs op elk niveau

Aanbod

Het TextielMuseum biedt de mogelijkheid zelf een programma samen te stellen uit verschillende onderdelen. De aangeboden workshops en rondleidingen duren in principe 60 minuten en zijn prima te combineren.

Vragen over onze onderwijsprogramma's?

Neem contact met ons op

Stuur een bericht

Praktische info

Kosten

Per programma staan de kosten vermeld. Deze kosten betreffen de begeleiding door een rondleider / workshopbegeleider, voorbereiding en materiaalkosten. Daarnaast geldt de entreeprijs per leerling. De entree is € 3,00 per leerling of € 2,50 met CKV/CJP. Begeleiders hebben vrij entree.

 

Groepsgrootte

Per rondleiding of workshop geldt een groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen. Bij groepen groter dan 75 leerlingen wordt er vanuit het museum een coördinator ingezet á € 55,- per uur.

 

Aanmelden

Voor een aanvraag gebruik je het aanvraagformulier. Een aanvraag voor een museumbezoek kan tot uiterlijk twee weken vóór de bezoekdatum worden ingediend.

Wij adviseren bij een boeking van meerdere klassen tegelijk of bij een uitgebreid programma in een eerder stadium een aanvraag te doen in verband met de beperkte ruimte.

Alle rondleidingen en workshops worden in het Nederlands gegeven. Engelstalige workshops en rondleidingen zijn in overleg mogelijk.

 

Voorwaarden schoolbezoek

Lees hier de overige museumregels die gelden voor onderwijsgroepen.