Rijkssubsidie voor TextielLab, adviseert Raad voor Cultuur

4 Juni 2020

Het TextielLab in Tilburg moet onderdeel gaan uitmaken van de landelijke basisinfrastructuur, zo adviseert de Raad voor Cultuur vandaag aan minister Van Engelshoven van OCW. Met de vierjarige subsidie kan de gerenommeerde werkplaats in het hart van het TextielMuseum een enorme sprong voorwaarts maken. Een sprong die ten goede komt aan zowel de regio als de Nederlandse creatieve industrie als geheel. Het is van belang dat ook de provincie Noord-Brabant de komende beleidsperiode wederom de jaarlijkse ondersteuning aan de instelling toekent.


Rondbreimachine van het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum, foto: Tommy de Lange

Met de rijkssubsidie kan het TextielLab zich de komende vier jaar doorontwikkelen tot een toekomstbestendig instituut en de positie van (inter)nationaal gewaardeerde werkplaats die het in 60 jaar heeft opgebouwd behouden. Met het bedrag van 7,5 ton per jaar kan het TextielLab gerenommeerde kunstenaars en ontwerper én jong talent optimaal blijven bedienen, door onder meer investeringen in kennisdeling, machines en andere faciliteiten van de werkplaats.

Ook wil de werkplaats meer focussen op innovaties voor de toekomst en oplossingen voor een meer duurzame en circulair ingerichte wereld, door onderzoek naar nieuwe materialen en toepassingen. De textielindustrie is de op een na meest vervuilende industrie ter wereld. Een thema als duurzame, lokale productie blijkt actueler dan ooit in de huidige pandemie. In de activiteiten van het TextielLab gaan innovatie en het behoud van het in de regio aanwezige erfgoed en kennis hand in hand.

De raad spreekt zich positief uit over zowel de positie die het TextielLab heeft in het professionele ontwerpveld als het motto van de instelling om zoveel mogelijk mensen te verwonderen met textiel: “Textiel is een universeel medium waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Daarom is het TextielMuseum een plek waar vele mensen uit alle lagen van de bevolking zich welkom voelen, ongeacht afkomst en opleidingsniveau. Het TextielLab sluit goed aan bij het profiel van de regio en bij Tilburg als ‘Stad van makers’, maar heeft uitstraling tot ver over de eigen landsgrenzen heen.”

Met de ondersteuning van het TextielLab wordt bijgedragen aan een compleet netwerk van vakonderwijs, creatieve makers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven waar de instelling mee samenwerkt.

Breed draagvlak  
Aan het advies ging een succesvolle lobby van BrabantStad (de samenwerking tussen de provincie en de 5 grote Brabantse steden) vooraf, waarin de makers-identiteit van de regio centraal stond. Voor de ondersteuning vanuit het rijk is de aangevraagde cofinanciering vanuit gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant van belang. De aanvraag van het TextielLab voor continuering van ondersteuning door de provincie en gemeente voor 2021-2024 is momenteel nog in behandeling.

“Wij voelen ons enorm gesterkt door dit blijk van erkenning. Hiermee kunnen we onze voortrekkersrol behouden en kunnen we met veel energie aan de slag met studenten, jong talent, gerenommeerde kunstenaars, ontwerpers en bedrijven om de meest vernieuwende producten van textiel te blijven maken. Het is een steun in de rug die we hard nodig hebben, zeker gezien de financiële problematiek ontstaan door de corona-crisis. Na de recente berichtgeving over het provinciale cultuurbeleid -  waarin de nadruk ligt op toekomstige bezuinigingen - hopen wij dat de provincie de door hen reeds ingeslagen weg voorzet en nu ook dit laatste stapje zet om samen met ons cultureel Brabant op de landelijke kaart te zetten.”   - Directeur Errol van de Werdt

 

“Ik ben enorm blij en trots dat de ambitie vanuit Tilburg en het TextielLab om door te ontwikkelen gehonoreerd wordt. Hiermee borgen we dat de sterke internationale reputatie van het TextielMuseum ook voor de toekomst behouden blijft en daar profiteert Tilburg van mee.”  - Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur in Tilburg

 

Over het TextielLab & het TextielMuseum 
Het TextielLab is het kloppend hart van het TextielMuseum en de plek waar gerenommeerde makers en jong talent naar toe komen om met computergestuurde én ambachtelijke machines innovatieve textiele producten en kunstwerken te ontwikkelen. Van een cape voor koningin Máxima door Jan Taminiau, tot de immense gordijnen voor de alom geprezen LocHal in Tilburg ontworpen door Studio Inside Outside. Het is de enige plek ter wereld die textielkunstenaars en -ontwerpers de tijd en ruimte biedt voor experiment en dient tevens als een springplank voor jong talent.

Het TextielMuseum vervult ook een rol als opdrachtgever en educator en biedt met zijn tentoonstellingen en presentaties een podium aan makers. Uniek is dat bezoekers - het afgelopen jaar 75.000 mensen van binnen en buiten de regio - over de schouder van de makers mee kijkt terwijl het ontwerp- en maakproces zich ontvouwt. Dit alles op een plek die onlosmakelijk is verbonden met de Tilburgse textielindustrie, in een modern verbouwde voormalige textielfabriek.