Gemeente Tilburg: nieuwe plannen voor gebiedsontwikkeling Museumkwartier

27 Maart 2020

Naar aanleiding van het collegebesluit op 24 maart 2020 publiceerde gemeente Tilburg vandaag het volgende nieuwsbericht:

Het TextielMuseum en de gemeente Tilburg slaan de handen ineen voor het verder ontwikkelen van het nieuwe stadsdeel Museumkwartier. De ambities voor het ontwikkelen van dit gebied zijn enorm: een bruisend cultureel stadsdeel zoals eerder de Piushaven en de Spoorzone zijn ontwikkeld. Daarmee levert het Museumkwartier een belangrijke bijdrage aan de culturele en economische ambities van de stad.

In de ontwerp-gebiedsagenda, die vandaag is gepresenteerd, zijn de ambities voor toekomstige ontwikkelingen van het Museumkwartier vastgelegd. Zo zijn er plannen voor herinrichting van de openbare ruimte, nieuwe  invulling voor het Drögecomplex (waarin nu ateliers zijn gevestigd) en uitbreiding van het TextielMuseum opgenomen.  Ook worden plannen gemaakt voor nieuwe gebouwen, aantrekkelijke routes, herinrichting van de openbare ruimte met meer groen en een gezamenlijke culturele programmering van partners in het gebied.

Vernieuwing TextielMuseumOok de ambities van het TextielMuseum zijn daarin van belang. De afgelopen jaren ontwikkelde het TextielMuseum zich al tot een 'museum in bedrijf' met het internationaal bekende TextielLab.  Eerder dit jaar presenteerde zij uitbreidingsplannen. Het museum wil een breder publiek betrekken bij haar activiteiten en de openbare ruimte rondom het museumcomplex meer openstellen voor de wijk. Dat willen ze doen door samen te werken met de wijkbewoners, makers, bedrijven, onderwijsinstellingen, de stad en bezoekers van de musea. Het Drögecomplex,  gelegen naast het TextielMuseum, biedt kansen om deze plannen te realiseren. De gemeente en het TextielMuseum onderzoeken samen met private partijen en de Provincie Noord-Brabant of het pand herontwikkeld kan worden. Errol van de Werdt (directeur TextielMuseum): “Ons plan voor het Drögepand laat zien hoe we niet alleen de historie van Tilburg als textielstad behouden, maar het verborgen erfgoed ook nieuw leven inblazen door hier invulling te geven aan urgente thema’s als duurzaamheid, innovatie en (textiele) circulariteit. Een meer passende herbestemming in lijn met de identiteit van het Museumkwartier is volgens ons niet denkbaar.”

Derde bruisende stadsdeelDe herinrichting van het gebied moet bijdragen aan een goede en logische verbinding met de Spoorzone en de binnenstad voor zowel bezoekers als inwoners. Dat draagt bij aan een schoner, groener Tilburg inclusief culturele en economische ambities. Berend de Vries (wethouder Spoorzone, ruimtelijke ordening): "Tilburg heeft inmiddels steeds meer fijne plekken om te wonen, te werken en te verblijven. Denk bijvoorbeeld aan de  Piushaven en de Spoorzone, waar met behoud van industrieel erfgoed, nieuwe levendigheid ontstaat.  Maar we zijn nog lang niet klaar: Met de ontwikkeling van het Museumkwartier volgt wederom een bijdrage  in het geheel  van een bruisende stad. Waar mensen graag willen wonen en werken en waar  innovatieve bedrijven een ideale plek zien om zich te vestigen."

Plannen en ontwikkelingen Het gebied is op dit moment al volop in ontwikkeling. Dat is te zien aan de programmering van de twee musea De Pont en het TextielMuseum, de ontwikkeling van de openbare ruimte zoals het Lumeplantsoen, Superstedeke en de Maria Goretti Kinderboerderij.  Samen met cultuurmakers en CuPuDo wordt gekeken naar het toevoegen van kunst in de openbare ruimte zoals plekgedichten, kunstwerken en artistieke toevoegingen onder de treinviaducten.  "Het Museumkwartier is een plek waar de oude en nieuwe maakcultuur samenkomen", zegt wethouder Esmah Lahlah, mede namens cultuurwethouder Marcelle Hendrickx die zij wegens ziekte vervangt. "Het is belangrijk om de al aanwezige culturele waarde van het gebied zichtbaar te maken en tegelijkertijd de internationale sterke positie van het TextielMuseum ook in de toekomst te behouden. De combinatie met ook de andere musea, De Pont en Natuurmuseum, is ijzersterk voor Tilburg. En zeker ook voor de inwoners is het mooi dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid van mooie oude plekken veel groter zal worden", aldus Lahlah.

Het komende jaar wordt verder gewerkt aan de plannen.