Nieuwe leden Raad van Toezicht

1 Juli 2020

Stichting Mommerskwartier – Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg en het TextielMuseum – verwelkomen drie nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Svetlana Borovikova, René Bastiaanse en Joks Janssen vormen vanaf 1 juli 2020 samen met samen met Wim Bens (voorzitter), Elly Teune, Marjo Frenk en Renée Elzinga de zevenkoppige Raad van Toezicht. We nemen met veel dankbaarheid afscheid van Evert van Nass, de huidige financiële toezichthouder.

Svetlana Borovikova, werkzaam als Director Business Unit Controlling (CFO) bij Bosch Transmission Technology B.V. in Tilburg. De afgelopen 15 jaar heeft zij zich met veel strategische, complexe en operationele vraagstukken beziggehouden binnen de organisaties Wärtsilä Nederland B.V. in Drunen en heden als financieel eindverantwoordelijke bij Bosch Transmission Technologies B.V. in Tilburg. Met Svetlana Borovikova haalt Stichting Mommerskwartier een sterke en gedreven financiële toezichthouder binnen.

René Bastiaanse, werkzaam als directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Hij was tevens bestuurslid van vele provinciale culturele steunfuncties (Brabantse Museum Stichting, Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, Noordbrabants Genootschap, Brabant Collectie e.d.). Tevens doet René Bastiaanse presentatiewerk, meestal in de rol van dagvoorzitter. Je kunt hem kennen van het programma De Wandeling, dat hij 7 jaar voor Omroep Brabant heeft gepresenteerd. René Bastiaanse is een man met een passie, bevlogenheid en energie voor alles waar Stichting Mommerskwartier voor staat.

Joks Janssen, Kwartiermaker kennisstrategie bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tevens is hij voorzitter Kwaliteitsteam Spoorzone Tilburg, is hij voorzitter bestuur ErfgoedAcademie in Amersfoort en is hij lid van de bestuursraad Architectuurcentrum AR-TUR in Turnhout. Hij is een bevlogen ruimtelijk professional met een passie voor erfgoed en beweegt zich al geruime tijd op het grensvlak van wetenschap, bestuur en beleid. Met de heer Janssen haalt Stichting Mommerskwartier op het gebied van erfgoed een zeer ervaren professional binnen.