Nathalie van der Massen ontwerpt voor Vlaams Architectuurinstituut

2 Februari 2017

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), onderdeel van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) in Antwerpen, vroeg textielontwerpster Nathalie van der Massen een ontwerp te maken, met het archief van de Belgische interieurarchitecten Claire Bataille en Paul Ibens als uitgangspunt. Het ontwerpproces en het resultaat werd getoond in het VAi-gebouw.

Het CVAa wil met deze opdracht aantonen dat archieven en erfgoedcollecties niet alleen relevant en interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoek of tentoonstellingen, maar ook voor hedendaagse ontwerpers.

Aanvankelijk zag Van der Massen vooral verschillen tussen haar textielontwerpen en die van Bataille & Ibens: “Het textiel van Bataille & Ibens heeft eerder een ondersteunende rol in het interieur, terwijl voor mij het autonoom ruimtelijk functioneren van textiel centraal staat.” In de loop van haar onderzoek naar de twee interieurarchitecten constateerde ze dat zij die ondersteunende en decoratieve functie vooral aan ‘verticaal’ textiel toebedeelden. Bataille & Ibens zagen wel de mogelijkheid om met ‘horizontaal’ textiel een autonoom element te creëren die een toegevoegde waarde kan hebben in een interieur.

"Door de tekeningen van de tapijtontwerpen te zien besefte ik hoezeer het tekenen van een compositie, als ruimtelijk gegeven maar ook puur als handeling een grote rol speelt bij Bataille & Ibens"

Vooral de tekeningen van tapijtontwerpen waren voor Van der Massen een openbaring: “door ze te zien besefte ik hoezeer het tekenen van een compositie, als ruimtelijk gegeven maar ook puur als handeling een grote rol speelt bij Bataille & Ibens.” Ze liet zich in haar ontwerp inspireren door hun opvattingen over verhouding en het gebruik van licht om een ruimte te dimensioneren en vorm te geven.  De aspecten licht, compositie, ambacht, structuur en kleur heeft zij geprobeerd te vertalen in 'verticaal' textiel. In het TextielLab werkte zij aan haar ontwerp. Met de productontwikkelaar bedacht ze een stof, waarvoor de ketting van de weefmachine gesplitst moest worden. Hierdoor ontstaat er verschil in structuur en transparantie. De eerste laag van de stof krijgt een meer open karakter dan de tweede en derde laag. Zo kan er gespeeld worden met lichtinval. Met deze techniek is geëxperimenteerd en daar zijn verschillende stofontwerpen uit voortgekomen.

Tijdens de Dutch Design Week in 2016 kreeg van der Massen als oud-student van Luca School voor de Kunsten in Gent de kans om deel te nemen aan een groepstentoonstelling in De Fabriek in Eindhoven.

In dit filmpje vertelt Nathalie meer over haar ontwerpen:

Nathalie Van der Massen: Light is sufficient to itself from VAi / CVAa on Vimeo.