Lezing verfrecepten: kleur geven aan de geschiedenis

29 April 2021

Op dinsdag 18 mei tijdens de ICOM International Museum Day geeft Jantiene van Elk (hoofd bibliotheek) de online lezing 'Kleur geven aan de geschiedenis' over hoe oude verfrecepten uit 1700-1970 vandaag de dag nog steeds relevant kunnen zijn.

Datum: dinsdag 18 mei
Tijd: 16:00 – 17:00
Taal: Engels
Kosten: Gratis

Aanmelden: mailen naar [email protected]

De bibliotheek van het TextielMuseum bewaart een verzameling manuscripten met verfrecepten. Het zijn handgeschreven schriften met recepten die in de textielindustrie zijn gebruikt tussen 1700 en 1970. Het grootste deel van deze collectie komt uit Tilburg uit de negentiende eeuw. Deze boeken zijn onlangs gedigitaliseerd in Regionaal Archief Tilburg. Tijdens de ICOM International Museum Day geeft Jantiene een online lezing over deze bijzondere manuscripten met verfrecepten. Ontdek waar de kleurstoffen vandaan kwamen, hoe de kennis over de kleurstoffen werd gedeeld vanuit de koloniën en binnen Europa en of je deze verfrecepten nu nog steeds kunt gebruiken.

 

28.1.jpeg

ICOM International Museum Day
Het thema van de ICOM International Museum Day 2021 is ‘The Future of Museums: Recover and Reimagine’. We haken tijdens de lezing in op dit thema door een brug te slaan tussen de historische collectie verfreceptenboeken van het museum en wat we hier in het heden en in de toekomst van kunnen leren. Aan de hand van deze historische verfreceptenboeken laten we zien welke positie Tilburg in het verleden in de wereld innam. We tonen hoe deze historische collectie ingezet kan worden voor kritische reflectie en als inspiratie en kennis voor hedendaagse vragen over duurzaamheid.

De bibliotheek van het TextielMuseum organiseert rondom de collectie historische verfreceptenboeken een citizen science project, lees hierover meer.

Aanmelden
De online lezing vindt dinsdag 18 mei van 16:00-17:00 plaats via Microsoft Teams. Vanaf 15:45 zijn alle geïnteresseerden welkom in de online bijeenkomst. Meld je aan door een mailtje te sturen naar [email protected]. Je ontvangt dan op de dag zelf per mail de link voor de lezing.

Let op: het maximum aantal deelnemers is 250