Kennisoverdracht van oude textieltechnieken

5 Januari 2018

In het TextielLab staan opleiding, vorming en training hoog in het vaandel. Ook als het gaat om oude textieltechnieken. Zo blijft de kennis bewaard en kan deze overgedragen worden aan volgende generaties.

Het TextielLab acht het daarom van belang dat er extra uren vrijgemaakt worden voor kennisoverdracht. Jan Esman, tot 2008 conservator en hoofd Textieltechniek in het TextielMuseum, weet alles over de oude textieltechnieken en machines in het museum. Sinds twee jaar leert hij Karen Zeedijk te werken met de technieken en machines. Karen Zeedijk werkt zelf als tuftexpert in het TextielLab. 

De passementtechniek is één van de onderdelen die Karen wordt bijgebracht. Passement is de verzamelnaam voor decoratieve textielproducten zoals banden, franjes, koorden en galons. Net als Jan Esman draagt ook huidig expert passementtechniek Thea Veel haar kennis over aan Karen. Op de passementafdeling zijn diverse machines uit het einde van de 19de eeuw in gebruik, die zowel mechanisch als handmatig werken. Om deze machines in de toekomst te kunnen blijven gebruiken is kennisoverdracht belangrijk. Het TextielLab blijft op deze manier in staat om aloude passement technieken toe te passen op hedendaagse ontwerpen.