Cast in actie: Textiel en Architectuur

19 Februari 2014

Lezing over Textiel en Architectuur

Architectuur wordt vaak gelinkt aan bouwen met traditionele materialen. Er is echter veel meer mogelijk, wat tot verrassende resultaten kan leiden. In de grote concertzaal van Theaters Tilburg is het sinds 2012 mogelijk om door middel van een 30 meter lange ‘lichtgevende textiele rups’ de zaal geschikt te maken voor kleine kamermuziekconcerten. In dit ontwerp komen architectuur, kunst en textiel op een bijzondere manier samen. Samira Boon (Studio Samira Boon), Bart Reuser (NEXT Architects) en Hebe Verstappen (TextielLab) spreken over de totstandkoming van dit object. Samen gingen zij in het TextielLAB opzoek naar verschillende bindingen die gemaakt kunnen worden met draden, op zo tot een optimaal resultaat te komen. Door het gebruik van lichtgevende draden, heeft het (kunst)werk ook een bijzondere uitstraling wanneer de lichten in de concertzaal gedimd zijn.

Bezoek vooraf het TextielMuseum

Een uur voor aanvang mogen alle bezoekers van de lezing gratis de expositie ‘Highlights TextielLab: Glowing Caterpillar’ bezoeken in het Textielmuseum. Deze expositie laat het pad van ontwerp naar eindobject zien.

Sprekers

Samira Boon studeerde af als architect en startte in Japan haar design studio. Sindsdien werkt zij aan projecten, waar architectuur, textiel en japanse vouwtechnieken elkaar ontmoeten. De laatste jaren werkt ze onder andere in het TextielLab aan de ontwikkeling van 3D-textiel. In Tilburg is Samira Boon het meest bekend als textielontwerper van de "lichtgevende rups" in de grote concertzaal van Theaters Tilburg.

Bart Reuser is een van de oprichters van Next Architects. Het bureau werkt aan uiteenlopende opdrachten, variërend van infrastructuur en stedenbouw tot architectuur en product design. Samen met Samira Boon werkte hij aan het de "lichtgevende rups".

Hebe Verstappen is Hoofd TextielLab en verantwoordelijk voor de zakelijke, artistieke, creatieve en educatieve doelstellingen van de werkplaats, de TextielShop en de DamastWasserij van het TextielMuseum.

Inschrijven

Deelname is vrij van kosten, maar aanmelden is verplicht. Wegens het beperkt aantal plaatsen geldt vol = vol. Dit kan via het formulier op onze website. U ontvangt automatisch een bevestiging van uw inschrijving per mail.

Borrel en een hartig hapje voor alle deelnemers

Voor alle deelnemers staat er een drankje en een (klein) hartig hapje klaar na afloop van de lezing. Zo kunt u na het inhoudelijke programma nog even op uw gemak napraten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wilt u zich wel inschrijven via het aanmeldformulier? Dan kunnen we hier met de catering rekening mee houden.

Programma

Datum donderdag 6 maart 2014
Locatie Textielmuseum, Goirkestraat 96, Tilburg
16.00 Bezoek aan het Textielmuseum (vrije toegang voor deelnemers aan de CAST-lezing). Zelf rondkijken in het museum en de expositie Highlights: GlowingCaterpillar.
17.00 Start lezing met sprekers Samira Boon, Bart Reuser en Hebe Verstappen
18.30 Aanvang van borrel incl hartig hapje
19.30 Verwachtte eindtijd en sluiting

Deelnemen in het kader van bij- en nascholing

De Wet op de architectentitel verplicht een ingeschreven in het architectenregister om de vakkennis op peil te houden door jaarlijks tenminste 16 uur aan bij- en nascholing te volgen. De verantwoordelijkheid voor de naleving ligt bij de geregistreerden zelf. Het staat de geregistreerde vrij om naar eigen inzicht, gebaseerd op de eigen behoefte aan kennis en vaardigheden, aan de bij- en nascholingsverplichting invulling te geven.

Deze CAST-activiteit voldoet aan de voorwaarden voor bij- en nascholing, en staat daarom ook vermeld in de online agenda van het architectenregister. Via de website www.architectenregister.nl kunt u aangeven dat u deelneemt, zodat u de studieuren via het architectenregister kunt registreren.

Let op! Inschrijven via de website van het architectenregister biedt u nog geen plaats tijdens de CASTactiviteit. U moet zich ook altijd apart aanmelden via het formulier op de CASTwebsite, zodat u op de CAST-deelnemerslijst komt te staan.