Architectenselectie herontwikkeling TextielMuseum en omgeving gestart

14 December 2021

 

14.1.jpeg

Publicatie, 4 december 2021, gemeente Tilburg:

TextielMuseum en omgeving: vliegwiel voor Museumkwartier Tilburg

Na de Spoorzone, Piushaven en de binnenstad is het Museumkwartier de volgende ambitieuze stap in de stedelijke ontwikkeling van Tilburg. Het TextielMuseum is en van de belangrijke culturele ankers van dit Museumkwartier. De herontwikkeling van het TextielMuseum en omgeving is daarmee een belangrijk vliegwiel voor het gehele Museumkwartier, een gebied dat verbonden is met de Spoorzone en dat Tilburg verder op de nationale en internationale kaart zal zetten. Met de herontwikkeling van het TextielMuseum en omgeving (Mommerskwartier) wordt de toon gezet voor de verdere gebiedsontwikkeling van het Museumkwartier tot een aantrekkelijke hotspot waar wonen, cultuur en bedrijvigheid optimaal samengaan.

 

Ontwerpend Onderzoek: belangrijke stap voor besluitvorming

Na gerichte verkenningen zal binnenkort een Ontwerpend Onderzoek naar de herontwikkeling van het TextielMuseum en omgeving (Mommerskwartier) worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een architectenbureau gezocht dat samen met een team van deskundigen deze opdracht ter hand neemt. Naast architectonische kwaliteit zoeken we expertise op het gebied van verduurzaming van monumentaal en cultureel erfgoed, installatieadvies op het gebied van klimaatbeheersing voor musea, constructieve kennis en bouwkostendeskundigheid opgenomen zijn. Het team zal in een co-creatie proces intensief samen werken met de gemeente en het Textielmuseum aan de opgave. Het Ontwerpend Onderzoek zal de input opleveren die nodig is om binnen de gemeenteraad tot een besluit te komen.  Na positieve besluitvorming zal het ontwerpproces worden voortgezet.

 

Doel: een vernieuwd en ambitieus cluster op het gebied van textiel en circulariteit

Het TextielMuseum is gevestigd in een voormalig cluster van textielfabrieken dat bestaat uit het Mommerscomplex en het daarnaast gelegen Drogepand. De ambitie is om het TextielMuseum, het Drogepand en de omliggende openbare ruimte om te vormen tot een cluster waar het rijke textielverleden Tilburg binnen en buiten beleefbaar wordt gemaakt. Daarbij zullen de panden verduurzaamd worden, terwijl de monumentale kwaliteit van de panden behouden blijft.

Ook het TextielMuseum zelf wordt vernieuwd. Vernieuwen en maatschappelijk relevant zijn is het ambitieuze doel dat het museum zich heeft gesteld. Hierbij horen: actief bijdragen aan verduurzaming van de textielbranche, met aandacht voor creatieve innovaties om te komen tot een circulaire economie. Zo kan het museum van betekenis zijn voor en sterker verbonden zijn met zijn omgeving, de inwoners, de stad, het bedrijfsleven en de makers op het gebied van textiel.

De interactie met de buurt wordt versterkt door een overkapping van de centrale doorgang in het fabriekscomplex, waarin een nieuwe semiopenbare ruimte wordt gecreeërd die zowel te gebruiken is voor events van het museum, als voor initiatieven van en voor wijkbewoners. Ook het publiek kan in de toekomst genieten van een vernieuwd museum, dankzij een verbeterde routing en gemoderniseerde publieksfaciliteiten. In het museumcomplex zal meer ruimte voor tentoonstellingen worden gecreeërd. Dit gebeurt onder meer door de collectie in de huidige inpandige depots de komende jaren elders onder te brengen. Zo wordt het mogelijk gemaakt om door te groeien van 70.000 naar 100.000 bezoekers per jaar. Direct naast het TextielMuseum ligt het Drogepand. Dit industrieel erfgoed zal herontwikkeld worden met de ambitie om een deel van het museum in te vestigen en samen met startups en innovatieve textielbedrijven een Circulaire Textielhub te realiseren. Deze Circulaire Textielhub laat het publiek kennismaken met nieuwe technieken en toepassingen op het gebied van re- en upcycling van textiel.

Kortom, met de herontwikkeling van het TextielMuseum en omgeving ontstaat er een vernieuwd en ambitieus cluster op het gebied van textiel en circulariteit.

Meer informatie vindt u op TenderNet