Predikaat Hofleverancier TextielLab

17 March 2017

Textiellab is hofleverancier

Op vrijdag 17 maart ontving het TextielLab in Tilburg als kroon op het werk het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen, met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”, gedurende 25 jaar. Vereiste voor het voeren van het predicaat hofleverancier is dat de onderneming een vooraanstaande functie heeft in de regio en minimaal honderd jaar bestaat. Daarnaast moet de ontstaansgeschiedenis duidelijk zijn en dient de onderneming zich te onderscheiden door kwaliteit, continuïteit en solidariteit. Juridisch en economisch onberispelijk gedrag vormt ook een belangrijke voorwaarde om positief uit het onderzoek te komen. Bij de toekenning zijn onder andere de burgemeester, de Commissaris van de Koning en diverse ministeries betrokken. Zo’n 400 Nederlandse bedrijven mogen op dit moment het Koninklijk Wapen voeren.