Steun ons

Schenkingen en nalatenschappen

Schenkingen en nalatenschappen zijn voor het TextielMuseum van grote waarde: ze geven ons de kans een uniek werk te kopen, een beschadigd werk te restaureren, een programma voor kinderen te ontwikkelen of wetenschappelijk onderzoek te doen.

Sinds de oprichting heeft het TextielMuseum vele erflaters mogen eren. Als je overweegt om TextielMuseum in je testament op te nemen, kan dat op drie manieren:

1. Erfstelling: het museum ontvangt een erfdeel, een bepaald deel of percentage van jouw nalatenschap.

2. Legaat: je laat een geldbedrag of goed na.

3. Schenken bij leven, met vruchtgebruik: je schenkt (een deel van) je vermogen aan het museum, onder voorbehoud van een jaarlijkse uitkering (vruchtgebruik) uit dit vermogen aan jezelf.