Het TextielMuseum beschikt niet over een restauratieatelier. Voor het vinden van een textielrestaurator, kunt u de website van de vereniging Restauratoren Nederland raadplegen.
Link naar vereniging Restauratoren Nederland.