VIDEO | Hoe cultuursubsidie bijdraagt aan het TextielLab

11 april, 2018

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie koos het TextielLab van het TextielMuseum als voorbeeld van hoe cultuursubsidie van het fonds bijdraagt aan een mooiere, betere en meer duurzame wereld. Dit is één van de van de 441 projecten van ontwerpers en programma’s van 79 culturele instellingen en festivals die in 2017 subsidie ontvingen van dit fonds. Naast het TextielLab koos het fonds vijf andere voorbeeldprojecten van kunstenaars zoals Jalila Essaïdi en modeontwerper Barbara Langendijk en sieraadontwerper Noon Passama.

In de video vertelt directeur Errol van de Werdt waarom de subsidie van het Stimuleringsfonds zo waardevol voor ons is. TextielMuseum | TextielLab ontving in 2017 subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor haar activiteitenprogramma. Met het activiteitenprogramma van 2017 speelt het museum in op de internationale tendens van lokaal produceren, waarbij personaliseren, duurzaamheid en nieuwe omgang met grondstoffen centraal staat. De subsidie is o.a. gebruikt voor vernieuwing van het TextielLab en een talentontwikkelingsprogramma, waarin talentvolle studenten en pasafgestudeerden aan de slag gaan in het TextielLab.