TextielMuseum ontvangt geld van Mondriaan Fonds

28 oktober, 2015

Zeventien musea krijgen de komende twee jaar in totaal 2.530.000 miljoen euro toegekend van het Mondriaan Fonds ten behoeve van structurele aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945. Het Mondriaan Fonds schonk speciale aandacht aan het opdrachtenbeleid van het TextielMuseum, het Van Abbemuseum, het Bonnefantenmuseum en het Centraal Museum. De plannen werden veelbelovend genoemd en de musea krijgen de gelegenheid één of meerdere opdrachten aan kunstenaars te verstrekken. De bijdragen per museum variëren van 50.000 tot 250.000 euro.

‘Het TextielMuseum Tilburg neemt volgens de commissie een bijzondere positie in binnen het museale bestel. Het toont de werken in de context van hun ontwerp- en productieproces en de geschiedenis daarvan.’

Het TextielMuseum krijgt subsidie om de kunstenaars Eylem Aladogan, Célio Braga, Jennifer Tee en Vincent Vulsma in 2016 en 2017 een collectieopdracht te verstrekken. Deze opdrachten worden grotendeels uitgevoerd in het TextielLab. De museumcollectie, meer dan 100 jaar verzameld erfgoed op het gebied van kunst en vormgeving, wordt aan hen als inspiratiebron aangeboden. De keuze is op deze kunstenaars gevallen, omdat het museum voor de komende twee jaar het thema ‘cross-cultural threads’ als uitgangspunt voor de collectieopdrachten neemt. Het Nederland van nu toont een grote verscheidenheid aan culturen; de genoemde kunstenaars verwerken hun eigen en/of andere culturele achtergronden in hun werk. Tijdens het maakproces in het TextielLab wordt het werk in wording aan het publiek gepresenteerd op de werkvloer, maar ook via onze digitale kanalen. Na afronding zijn de kunstwerken te zien in diverse presentaties binnen het museum.

foto 1: collectieopdracht 2015 | Tanja Smeets, machinaal breien en laseren in het TextielLab, ondersteund door het Mondriaan Fonds.

foto 2: collectieopdracht 2015 | Tanja Smeets, machinaal breien en laseren in het TextielLab, ondersteund door het Mondriaan Fonds.

Kunstmusea met een belangwekkende collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving kunnen eenmaal per twee jaar een bijdrage vragen voor hun collectieprogramma’s met een looptijd van twee jaar. Het gaat om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen, (semi)permanent aan het publiek worden getoond en die voor Nederland belangrijk zijn. Ook vallen hieronder opdrachten van musea aan kunstenaars, gericht op de verwerving van één of meerdere werken voor de collectie.

‘De commissie vindt dat het museum op een inspirerende wijze invulling geeft aan de eigen rol binnen de keten concept, productie, presentatie en aankoop. De belangrijkste pijlers van het collectiebeleid resoneren in het innovatieve opdrachtenverzamelbeleid.’

Naast het TextielMuseum krijgen de volgende musea een bijdrage van het Mondriaan Fonds: Bonnefantenmuseum (Maastricht), Centraal Museum (Utrecht), Frans Hals Museum|De Hallen (Haarlem), Fries Museum (Leeuwarden), Gemeentemuseum (Den Haag), Groninger Museum (Groningen), Museum De Domijnen (Sittard), Keramiekmuseum Princessehof (Leeuwarden), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Museum Arnhem (Arnhem), SM’s Stedelijk Museum (’s-Hertogenbosch), Stedelijk Museum (Amsterdam), Stedelijk Museum Schiedam, TextielMuseum (Tilburg), Rijjksmuseum Twenthe (Enschede), SCHUNCK* (Heerlen) en Van Abbemuseum (Eindhoven).