Scholiere Juliana over Living spaces

23 april, 2014

Conservator Suzan Russeler nodigde Juliana (17 jaar) uit om naar de tentoonstelling Living Spaces te komen kijken en er over te schrijven. Juliana woont in Tilburg en zit er op de middelbare school. Juliana vindt de tentoonstelling interessant en leuk voor scholieren omdat het op historisch én kunstzinnig gebied heel interessant is.

'Je leert dat het design van een woonkamer nauw samen hangt met de leefstijl en mentaliteit van de mens, wat weer sterk bepaald wordt door o.a. economische en politieke factoren.

Living Spaces geeft een impressie van verschillende woonkamers die het ideaalbeeld vertegenwoordigen van een aantal stijlperioden, die vanaf het begin van de vorige eeuw in Nederland hebben plaatsgevonden. Het is een hele mooie expositie, die een goed beeld geeft van deze verschillende stijlen en van de evolutie van het Nederlandse interieur.

Met behulp van stalen constructies en meubilair zijn er ruimtelijke schetsen gemaakt van de huiskamers. Per ruimte is er steeds voor een klein aantal specifieke meubels gekozen. Dit is heel prettig, want zo wordt de tentoonstelling niet zo zwaar en kun je met meer aandacht de gordijnen, banken, stoelen, dekens, theedoeken etc. bestuderen. Ook blijft er op deze manier ruimte over voor eigen fantasie en belevingsvermogen. Bovendien is er veel te ontdekken, want er zijn veel bijzondere dessins en details te vinden.

Het is erg interessant en leuk om te zien dat er per periode andere materialen worden gebruikt en de functie van het textiel en van de huisraad steeds blijft veranderen. Zo was vroeger de functionaliteit van het meubel/textiel heel belangrijk, terwijl het maatschappelijk bewustzijn in de meest recente periode juist de basis legt voor het ontwerp.

Iedere stijl heeft hierbij aansluitend ook een eigen opvatting over wat wonen inhoudt. De dingen die het gezin doet in de woonkamer varieert sterk per stroming, wat een erg interessant gegeven is en diepgang geeft aan de expositie.

Behalve bijzondere meubels zijn er ook film- en muziekfragmenten aan elke ruimte toegevoegd, die het geheel een extra dimensie geven. Wanneer je je even concentreert kun je echt de sfeer uit die tijd ervaren en kun je je goed voorstellen hoe de bezigheden in en rondom de woonkamer er uit zagen. Je krijgt zin om door de interieurs te dansen op de muziek, net zoals de mensen dat in de jaren ’70 deden.

Living Spaces maakt je op een bijzondere manier bewust van de meubels en het textiel om je heen. Textiel leeft, vertelt de tentoonstelling; het zal zich blijven vernieuwen.'