‘Memory Unsettled’, een kunstwerk van Célio Braga.

6 juli, 2016

De afgelopen weken is er door Célio Braga en de productontwikkelaar borduren in het TextielLab hard gewerkt aan onderdelen van een installatie. Braga maakt dit werk in opdracht van het museum voor de collectie.

Zijn schetsen en lijntekeningen zijn omgezet in borduurprogramma’s. Zij gaan over het leven, dood, vergankelijkheid, seksualiteit, liefde en ziekte. De borduursels werden met de computergestuurde borduurmachine, aangevuld met handwerk van Célio Braga, uitgewerkt op verschillende witte en huidkleurige lapjes stof die hij in de loop der jaren heeft verzameld. Ze komen vanuit de hele wereld, van Nederland, Frankrijk tot Portugal, Indonesië en Brazilië. Sommige zijn heel oud en zelfs nog door zijn oma bewerkt. Frank de Wind, productontwikkelaar borduren: ’Célio heeft ervoor gekozen om te borduren met garen dat van kleur verloopt. Dit kwam zijn werk zeer ten goede.’

Bloemen zijn het hoofdmotief van de borduursels. Deze keuze heeft alles te maken met Braga’s fascinatie voor de Vanitas stillevens uit de Vlaamse en Hollandse 16de en 17de-eeuwse schilderkunst. Zij symboliseren de onvermijdelijkheid van de dood en de ‘ijdelheid’ van de aardse genoegens. Naast de bloemen werden ook motieven als kruizen, littekens, organen en harten geborduurd, gerelateerd aan de katholieke achtergrond van de uit Brazilië afkomstige Célio Braga.

De installatie ‘Memory Unsettled’ zal uit drie delen bestaan: een vloerdeel van ca. 3.5 x 3.5 cm van al het witte, geborduurde textiel, gebruikte zeep, bedekt met geborduurd textiel en zeven hangende ‘columns’ eveneens bedekt met geborduurd textiel. Het werk zal over enige tijd in een tentoonstelling worden gepresenteerd.

CELIO BRAGA (1965, Guimarania BR) leeft en werkt in Amsterdam en São Paulo. Hij is opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (1996-2000) en studeerde van 1988-1990 aan The Boston Museum School of Fine Arts.

De thematiek van het werk van Célio Braga is vooral de mens en meer in het bijzonder de fragiliteit van het menselijk lichaam in het licht van het verstrijken van de tijd. Liefde, verlangens, vriendschap gaan gepaard met ziekte, verdriet, verlies en dood. Braga zoekt altijd naar een evenwicht tussen deze uitersten. Soms is er een letterlijke verwijzing, bijvoorbeeld in een reeks werken waarin foto’s van de huid zijn bewerkt. Vaak hanteert Braga ambachtelijke technieken als borduren, naaien, stoppen, perforeren. Zijn werk ligt op de scheidslijn tussen tekening, schilderij, sculptuur en object. Eén van de intenties van de kunstenaar is om werk te creëren dat dicht bij magische objecten komt. De inspiratie voor zijn meest recente werk ligt in de Braziliaanse populaire cultuur, haar rituelen en kleuren. In de Braziliaanse cultuur zijn materialen sterk verweven met geloof en verlangen.

Dit project komt tot stand met financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds.