Grote schoonmaak

22 april, 2015

Het is lente! Hoeveel mensen zouden een grote schoonmaak houden dit voorjaar? Elk jaar zie ik opvallend veel schoonmaakmiddelen en de bijbehorende hulpmiddelen zoals dweilen, moppen en swiffers in de reclamefolders langs komen en staan deze producten prominent in de winkel.  

Bij het huishouden doen, hoort ook de was. En wassen hoort bij textiel. Daarom hebben we een behoorlijk grote collectie boeken over huishouden in de bibliotheek. Ook in de collectie vind je producten die met het huishouden te maken hebben, zoals stalenboeken met dweilen en poetsdoeken, of een vrolijke theedoek die ons aanmoedigt de voorjaarschoonmaak te starten. Voor schoonmaaktips kun je behalve in oude boeken, ook terecht op internet, zoals bij de Amerikaanse Martha Stewart of bij Radar TV.

Hier vind je een kleine selectie boeken over het huishouden, van 1835 tot 2006. Maar wie gaat die voorjaarschoonmaak nu doen, meneer of mevrouw? Daarom ook een aantal boeken over de  veranderende rol van de Nederlandse huisvrouw.

Jantiene van Elk
Bibliothecaris

Het huishouden

1835
Encyclopédie, of handboek van vrouwelijke bedrijven en raadgever in alle vakken van den vrouwelijken werkkring / uit het Hoogd. vert. door A.B. van Meerten geb. Schilperoort. – Amsterdam : Sulpke, 1835.

[1920]
Ik kan huishouden : geïllustreerd handboek voor diegenen, die een huishouding goed, practisch en voorbeeldig willen besturen / 3e geh. herz. en verb. dr. / bew. door A. Vorstman-Ten Have. – Leiden : Sijthoff.

1952
Textiel en wasmiddelen / onder red. van A. Janson-Hillen. – Groningen : Wolters, 1952. (Ons kleine koninkrijk : serie handboekjes voor het Lager Nijverheidsonderwijs voor meisjes)
Klasseboekje:Textiel en wasmiddelen.
Werkboekje: Grote wasdag.

1977
Veilig wassen / uitg. van de Vereniging textieletikettering voor was- en strijkbehandeling. – 's-Gravenhage : Vereniging textieletikettering voor was- en strijkbehandeling, 1977.

2006
De complete huishoudbijbel / Alison Haynes. – België/Nederland : Deltas, [2006].

De Nederlandse huisvrouw

Vrouw des huizes : een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw / Els Kloek. – Amsterdam : Balans, 2009.

Beroep huisvrouw, 1898-1998 : 100 jaar huisvrouwenleven in de grote stad / [tekst: Clara Brinkgreve]. – Amsterdam : Amsterdams Historisch Museum, 1998.
Tentoonstellingsbrochure bij de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum.

Schoon genoeg : huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998 / red.: Ruth Oldenziel en Carolien Bouw. – Nijmegen : SUN, 1998.
In 1898 werd de tentoonstelling Vrouwenarbeid gehouden. Deze tentoonsetlling geldt als het startsein voor de vrouwenbeweging in Nederland. De tentoonstelling Beroep huisvrouw en dit boek herdenken de tentoonstelling uit 1898.

De Nederlandse huisvrouw / Philips Nederland. – Eindhoven : Philips Nederland, 1966.
Onderzoek NIPO naar de aard en omvang van de werkzaamheden van de Nederlandse huisvrouw en haar waardering van de verschillende huishoudelijke bezigheden. Met veel foto's woninginrichting.

Jantiene van Elk
Bibliotheek