Het verleden ingekleurd: Historisch onderzoek naar de 19e-eeuwse verfreceptenboeken

voor het Europagebouw in Brussel