Rijkssubsidie voor TextielLab, adviseert Raad voor Cultuur

Het TextielLab in Tilburg moet onderdeel gaan uitmaken van de landelijke basisinfrastructuur, zo adviseert de Raad [...]